Az intézmény története

 

Iskolánk az 1980/81-es tanévben kezdte meg munkáját a Bp. VII. Dohány u. 65. sz. alatti épületben, az országban elsőként bejáró rendszerű iskolaként, középsúlyos értelmi fogyatékosok oktatására-nevelésére. 1985-ben kapta a Foglalkoztató Iskola nevet. A Foglalkoztató Iskola első igazgatója nyugdíjazásáig 10 éven át Palotai Istvánné volt. Igazgatói tevékenysége alatt alakult ki és szilárdult meg a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének és általános iskolai oktatásának rendszere és módszertana. Iskolánk lett országosan az egyetlen budapesti nem bentlakásos, hanem nappali oktató intézmény. Az óvodai foglalkoztatás is már 1981-től megindult.

Az 1993/94-es tanévtől 1996-ban történt nyugdíjba vonulásáig Szántó Péterné igazgatta az iskolát. Vezetése alatt tanulóink foglalkoztatása gyógytornával bővült melyet a hidroterápia egészített ki. Kísérletként alapítványi keretek között a Korai fejlesztést is megkezdtük. Az általános iskolát befejező gyermekek számára munkára-felkészítő tagozat indult. Új sportkörök alakultak: íjászat, kerékpározás, korcsolyázás, lovaglás. Vállaltuk gyógypedagógiai tanárképző főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának vezetését és bekapcsolódtunk a gyógypedagógusok szakmai továbbképzésébe.

Az 1996/97-es tanévtől 2002. évi nyugdíjba vonulásáig Hitzingerné Klemens Lilla volt az iskola igazgatója. Ezalatt tovább bővült és színesedett a nevelési-oktatási program. Alapfeladattá vált a Korai fejlesztés, melyet mély izomlazító terápiával és a HRG-módszerű gyógyúszással egészítettünk ki. A munkára-felkészítő tagozat helyett tanulóink 10. évfolyamig részesültek általános iskolai oktatásban. Az 1997/98-as tanévben megkezdődött az értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai képzése. Az elsajátítható szakmák: háztartási ismeretek elmélete és gyakorlata, szőnyegszövés és mézeskalács-készítés. Új művészeti foglalkozások indultak: Ének-zene oktatás, valamint a Népi kismesterségek keretében fazekasság, tűzzománc készítés, kendőfestés. A tanulók mozgásának fejlesztése érdekében kondicionáló termet és mozgásstúdiót alakítottunk ki. Bővültek üdülési lehetőségeink, erdei iskolai foglalkoztatásokat vezettünk be. Azóta évente 3-4 üdülést szervezünk.

2000. májusában iskolánk sikerrel pályázott az OM. által meghirdetett Comenius 2000 Minőségfejlesztési Program (partnerközpontú működés) I. intézményi modelljének kiépítésére. Két év múlva, a 2002. évben meghirdetett "Közoktatás Minőségéért Díj" pályázaton bronz fokozatú díjat nyertünk. 2002-ben iskolánk felvette BÁRCZI GUSZTÁV nevét.

2002/03-as tanévet Kajáry Ildikó igazgatása alatt kezdte meg iskolánk. Jelenleg intézményünk az értelmileg akadályozott gyermekek, fiatalok egész tanulási útját átfogja, hiszen néhány hónapos kortól fiatal felnőtt korig tudjuk biztosítani számukra a megfelelő fejlesztést. Mivel speciális feladatot látunk el, ezért csak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleményei alapján vehetünk fel gyermekeket Budapestről.

Átszervezésre került az iskolai képzés. A nyolc általános iskolai osztály elvégzése után 9.-12. évfolyamokon folyik a készségfejlesztő speciális szakképzés. A 9.-10. évfolyamokon a készségfejlesztő speciális szakiskolai előkészítésre kerül sor. A szakiskola gyakorlati képzésén az önálló életkezdésre felkészítés keretében tanulóink szőnyegszövés és háztartási ismeretek tantárgyakat tanulnak. Ezek befejezése után, második szakmaként a mézeskalács-készítés elsajátítására van lehetőség, melyen belül még munkavállalói ismeretekkel valamint rehabilitációs munkavégzéssel is megismerkedhetnek.

Intézményünk valamennyi szerkezeti egységében a tanórai foglalkozások mellett habilitációs, rehabilitációs, felzárkóztató és tehetséggondozás területeken folyik a fejlesztés. Ezek a területek a következő formákban valósulnak meg: gyógytorna és logopédia foglalkozások, úszás, lovaglás, kerékpározás, görkorcsolyázás, rollerezés, pingpongozás, kerámiázás, kendőfestés, kosárlabdázás, Ulwilla, tűzzománc-készítés, számítógépkezelés. A különböző képességű gyerekek számára egyénre szabottan keressük meg azokat a lehetőségeket, melyekben a legjobban fejlődnek. A kis- és nagycsoportos foglalkozásainkra egyaránt jellemző a differenciált feladatvégzés. Minden oktatási tevékenységünk a tanulók személyiségének komplex fejlesztését célozza.

2002. októberben a IIASA-SHIBA Alapítvány kiemelkedő minőségfejlesztő munkánkért IIASA-SHIBA díjban részesített. Az iskola tantestülete 2003. elején megrendezte az első szakmai konferenciáját, melyen az elmúlt 25 év tapasztalatait összegezve, az értelmileg akadályozott gyermekek általános iskolai oktatásának és nevelésének módszertanát mutatta be.

2003. szeptembertől iskolánk jelenlegi helyén, a VIII. ker. Üllői út 76.-ban működik. Ettől a tanévtől kezdve a szakiskolás tanulók a szakiskolai képzés keretében integrált munkahelyi gyakorlaton vesznek részt. Decemberben az intézmény dolgozói szakmai konferencia keretében adtak számot az ország valamennyi érdeklődő iskolájának, az értelmileg akadályozott tanulók szakiskolai képzésének tematikájáról és a munkahelyi gyakorlat program sikereiről. 2003. óta az intézmény rendszeresen ad helyet a készségfejlesztő speciális szakiskolák országos munkaközösségi értekezletének.

Az oktatási miniszter által meghirdetett kerettantervi akkreditációs pályázatra 2004. januárban az iskolánk benyújtotta általános iskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai tantervét, amelyet a 26/2004 (IX.16.) OM rendelet tartalmaz és a Magyar Közlöny 130. szám II/3. kötetében jelent meg. Ez év decemberben a harmadik szakmai konferenciáján a nevelőtestület az értelmileg akadályozott gyermekek inkluzív nevelésének módszertanát ismertette, amelyhez egy módszertani kiadvány kidolgozása csatlakozott.

2005. szeptemberben átadásra került az intézmény játszó- és sportudvara, melyet a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával és a "Rugalmas Megoldás" alapítvány támogatásával valósítottunk meg. Az új - az Európai Únió követelményeinek is megfelelő - létesítményt az iskola fennállásának 25. évfordulójára rendezett ünnepség keretében adtuk át. Ezzel egyidőben jelent meg az iskola első évkönyve, amely az eltelt 25 év munkáját foglalja össze.