Szakmai tevékenységünk:

 

Készségfejlesztő speciális szakképzés

 

 

Szakmai program

 

A készségfejlesztő speciális szakképzés olyan életvezetési ismeretek kialakítását tűzi ki célul, amely a mindennapi élet gyakorlati ismereteinek felhasználásával képessé teszik a tanulókat kiscsoportos lakóotthonokban, családban, napközbeni foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi vagy integrált munkahelyi munkával, viszonylag önálló életet élni. Megismerteti a tanulókat minden olyan munkaformával, tevékenységgel, amelyek a felnőtt fogyatékosokat foglalkoztató intézményekben előfordulnak.

 

Széles kínálatot kell nyújtani, hiszen a tanulók iskola utáni elhelyezése szinte minden esetben egyéni lehetőségek figyelembe vételével történik, ki kell választani, hogy a tanuló mely tevékenységformában tud a legjobban teljesíteni.

 

 

Előkészítő szakiskola: (2 évfolyam)

 

Iskolánkban 1/9. évfolyamtól indul a szakképzés. A 9. és 10. évfolyamon az általános ismeretet megalapozó oktatás-nevelés, továbbá szakma-orientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik.

 

A szakmai előkészítő ismeretek oktatásánál lényeges szempont, hogy a tanuló megkedvelje a választott szakot, fizikálisan erősödjön, állóképessége, koncentrálóképessége növekedjen. Különösen hangsúlyozni kell testedzését, manuális képességeinek fejlesztését. Ennek érdekében a testedzés óraszámának emelésével és tanórán kívüli elfoglaltságokkal megvalósítjuk a mindennapos testedzést. A készségtárgyak témaköreiben azokra a területekre fektetünk súlyt, ahol a manuális készségfejlesztés a cél. A szakmai előkészítő ismeretek tanításával a gyermek lehetőséget kap arra, hogy betekintsen a szakmák rendszerébe és kedvet kapjon a későbbi szakma elsajátításához.

 

 

I. Önálló életkezdésre felkészítés: (2 évfolyam)

 

Képzési rendszer:
- 1. Szőnyegszövés
- 2. Háztartási ismeretek elmélete és gyakorlata
- 3. Információs eszközök használata

 

A képzés két évfolyama alatt lehetőség nyílik a fiatalok tanulási tempójához igazodó oktatási formák megvalósítására. Kis lépésenként sajátítják el a szakmában és a gyakorlati életben használható fogásokat.

 

A szakmai elméleti oktatás mélysége minden esetben a tanulók egyéni befogadóképességéhez igazodik. A gyakorlati oktatási foglalkozásokon minden esetben törekszünk a kiscsoportos formához, hiszen az egyéni bánásmód elvét így tudjuk a legjobban megvalósítani. A szakiskolai képzés folyamán nagy hangsúlyt fektetünk a munkaképesség kialakítására és megőrzésére. Az önálló életkezdésre felkészítő program a hétköznapi életben előforduló valamennyi élethelyzetre, munkatevékenységre, a társadalmi feladatokra, szociális és társas kapcsolatokra készíti fel a fiatalokat.

 

Az évfolyamokon a szőnyegszövés, a háztartási ismeretek elmélete és gyakorlata a tanulók szakmai képzése.

 

 

II. Mézeskalács-készítés: (2 évfolyam)

 

Képzési rendszer:
- 1. Mézeskalács-készítés
- 2. Munkavállalói ismeretek és gyakorlatok
- 3. Habilitációs munkavégzés
- 4. Információs eszközök használata

 

A háztartási ismeretek elmélete és gyakorlata megalapozza a mézeskalács-készítés elméleti és gyakorlati megvalósítását. A mézeskalács-készítés olyan munkatevékenység, amely egyszerű és jól elsajátítható technikával nagy sikerélményhez juttatja tanulóinkat.

 

A habilitációs munkavégzés tantárgy keretében lehetőségek szerint a valódi munkavégzéssel ismertetjük meg a tanulókat munkahelyi gyakorlat program keretében. A szakmai gyakorlat tantervei a társadalmi integrációra készítenek fel. Korszerű, naprakész ismeretekkel, a felnőtt élet valamennyi nehézségével és szépségével ismerkednek meg a tanulók.

 

 

vissza az előző oldalra