Szakmai tevékenységünk:

 

Óvodai nevelés

 

 

Az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelése és gondozása az iskolában működő korai fejlesztésre épül.

 

Célja a gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, - a környezet által elfogadható helyes szokások, magatartási normák kialakítása, a beszédindítás, illetve a beszédmegértés fejlesztése, - aktív és passzív szókincs bővítése, - az alapvető önkiszolgálás megtanítása, - egészséges életmód elősegítése, - a nagymozgások, és finommotorika fejlesztése, - játékformák megtanítása, a tárgyak, eszközök célszerű, értelmes használatára nevelés, - előkészítés, hogy a tanköteles kor elérésekor a gyermek képességeinek és adottságainak megfelelő iskolatípusba bekapcsolódhasson.

 

Mivel a gyermekek folyamatosan érkeznek az év során az óvodába, és a már kialakult csoport életébe, munkájába kapcsolódhatnak be, ezért a csoportok nem differenciálódnak képesség és életkor szerint. A kisebb gyermekekre nagyon jó hatással van az ügyesebb, okosabb társak jelenléte, a nagyobb gyermekek is megtanulhatják a figyelmesebb, segítőkész magatartást.

 

Az egyes fejlesztési területek között nincs éles határvonal, törekszünk a minél komplexebb, színesebb foglalkozások megtartására.

 

A napirend kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait és lehetőséget biztosítunk a feladatok nyugodt, kényelmes elvégzésére. Az óvoda reggel 8 órakor kezdi meg a működését. A napirend betartása jó hatással van a gyermekekre, így könnyen eligazodnak. A nyugodt légkör, a szabályosan ismétlődő események rendszeressége megnyugtatóan hat a sérült kisgyermekekre, biztonságot ad.

 

A sérült kisgyermekek speciális sajátosságaihoz, a megterhelések és a pihenések ritmikus változtatásaival alkalmazkodunk. A komplex fejlesztések része a logopédia és a gyógytestnevelés is.

 

A gyakorlatokat játékosan, meseelemekkel tesszük vonzóvá, érdekes, színes, jól használható eszközöket választunk. A gyermek érdeklődését felkeltve mindig ki kell várnunk míg önként bekapcsolódik. Ügyelünk a derűs, vidám hangulat fenntartására.

 

 

vissza az előző oldalra