Kiadványaink

 

 

Iskolánk kiadványai

 

Ezek a kiadványaink az intézményünkben folyó szakmai munkánkról szólnak.

 

-- Szakmai kiadványaink: konferencia anyagok, logopédiai kiadvány belső használatra. Érvényben lévő, saját készítésű tantervünket az Oktatási Minisztérium akkreditálta.

 

-- Iskolánk fennállásának 25 és 30 éves évfordulóján jubileumi évkönyveket jelentettünk meg, amikből képet kaphatunk az eddig megtett útról.

 

-- Tanulóink kerámiáit, szőtteseit, rajzait és festményeit különböző kiállításokon mutattuk be a nagyközönségnek. Ezek meghívói láthatóak itt.

 

-- Az elmúlt években több naptárat is megjelentettünk, melyeket tanulóink kézműves munkáinak fotói illusztrálnak.

 

 

 

Dolgozóink publikációi

 

Horgosi Lea - Jékey Franciska: Drámapedagógiai technikák alkalmazásának lehetőségei

 

2010-ben kezdtünk komplex művészetterápiás alapgondolatokra építkező foglalkozássorozat összeállításához, különböző modalitású gyógypedagógiai művészeti foglalkozások közös fókuszú egymáshoz illesztésével. Az improvizatív és edukatív elemek sajátos szintézisében a terápia során használatos művészeti technikák átadása spontán megnyilvánulásokra épül...

 

 

Oroszné Kosik Gabriella: Mozgásterápia, mint kiegészítő terápia a beszédfejlesztés terén

 

A tanulmány értelmileg akadályozott gyermekek körében végzett hároméves kísérlet eredményeit mutatja be, amelyet gyógypedagógiai intézményünkben végeztünk. A vizsgált tanulócsoport diagnózisa heterogén összetételű volt. Az átlag életkor 8-9 év közötti. Órarendjük keretén belül heti háromszor egy órában Alapozó Terápiával fejlesztettem a tanulókat...

 

 

Kertész Ildikó: Matematikai-statisztikai vizsgálatok a korai fejlesztett gyermekek körében

 

Matematikai statisztikai vizsgálatok használatával vizsgáltuk a korai fejlesztésben rész vett illetve részt nem vett gyermekek közötti különbségeket. A vizsgálatokat átlagszámításokkal, az egy- valamint kétmintás t-próba használatával végeztük. A számítások alapjául a gyermekek FQ értékei szolgáltak, melyet standardizált pszichológiai teszttel állapítottunk meg.

 

 

Kertész Ildikó: A szülők szerepe a korai fejlesztésben

 

Sérült gyermek hozzátartozójának, testvérének, szülőjének lenni fokozott pszichés terhet jelent. A fogyatékos gyermek szülei a feltétel nélküli elfogadást, a teljes elutasítást vagy a rejtett elutasítást választhatják. A sérült gyermekek szüleit interjú során kérdeztük gyermekükről, környezetük véleményéről és reakcióiról, valamint a korai fejlesztés gyermekükre gyakorolt hatásairól.

 

 

Wagner Pál: Terápiás célú lovagoltatás és íjászat

 

1992-ben mindannyian építve a korábbi tapasztalatokra elkezdtünk közösen valamit. Mi, mindkét oldal résztvevői nem tudtuk még akkor, hogy valójában mire is vállalkozunk. Áttörés, megvalósítás, vagy éppen a legteljesebb kudarc? A fogyatékos, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok befogadása az Intézet falai közé? Miként oldható meg ez a feladat viszonylag problémamentesen, ellenérzések nélkül.

 

 

Somlai István - Tamási Zoltán - Wagner Pál: Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók az uszodában

 

Iskolánk tanulói az 1983-84-es tanévtől rendszeres uszodai foglalkozásban vettek részt. Ez tanrendszerűen valósult meg. Heti három alkalommal 5 csoport járt uszodába (Madách Imre Gimnázium tanuszodája). A foglalkozások csoportonként 2 tanórát vettek igénybe. Az egyes csoportok átlagos létszáma 8 tanuló, de néha különböző okok miatt (betegség, hiányzás stb.) ingadozik. Körülbelül 40 tanulót érintett a rendszeres uszodai nevelésben való részvétel, az iskola tanulóinak mintegy 30%-át.

 

 

vissza az előző oldalra