Elismeréseink

 

 

Intézményünk sikerrel pályázott a Közoktatás Minőségi Díjra. Ez a hazánkban először 2002-ben kiadott legrangosabb ágazati minőségi díj. Partnerközpontúság Díj kategóriában nyertük el a bronz fokozatot.

 

2002-ben IIASA-SHIBA Díjat is nyertünk az intézményünkben folyó partnerközpontú minőségi munka elismeréseként. Ennek köszönhetően a Nemzeti Minőségi Klub tagjaivá váltunk.

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által felkért bírálóbizottság döntése értelmében, iskolánk a 2006-2009 közötti időszakra elnyerte az Ökoiskola címet.

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által felkért bírálóbizottság döntése értelmében 2008-2011 közötti időszakra elnyerte a Zöld Óvoda címet.

 

2009-ben Szakmai Tanúsítványt kaptunk az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karának dékánjától, valamint a tudományos és nemzetközi dékánhelyettesétől.

 

2009-ben elnyertük A Magyar Minőség Háza díjat kiemelkedő minőségű közoktatás szolgáltatásáért.

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatásfejlesztő Intézet közös pályázati kiírásán az Erőszakmentes és Egészségtudatos Iskola címre pályáztunk. Iskolánk is nyert, így 2009-től 2012. december 31-ig jogosultak vagyunk a cím és a logo használatára.

 

A gyógypedagógiai tanárképző főiskolai kar hallgatói, valamint csereprogramos külföldi diákok intézményünkben is készülnek pályájukra tanítási gyakorlatokon. Külföldi és hazai társintézményekből rendszeresen felkeresnek bennünket, hogy ismerkedjenek a munkánkkal. Több sikeres konferenciát is lebonyolítottunk, melyekről szakmai kiadványok készültek és a résztvevők nagy száma biztosította tantestületünket arról, hogy jó úton járunk.

 

Iskolánk díjai...

 

 

 

 

Tanulóink fejlődésének bemutatására, jó mentális állapotuk megőrzése érdekében rendszeresen vesznek részt helyi, budapesti és országos kulturális, tanulmányi és sportversenyeken, ahol szép sikereket érnek el.

 

Kortársaikhoz hasonlóan ők is szívesen mérik össze tudásukat társaikkal, a versenyszellem jól fejleszthető. A versenyekre nagy izgalommal készülnek, nagy örömet okoz nekik a részvétel és a siker.

 

A speciálisan az ő képességeikhez igazított versenyfeladatok sikeres megoldása biztosítja motiváltságukat a tanuláshoz, gyakorláshoz, kiegyensúlyozottságukat és derűs hangulatukat. Ezek az alkalmak erősítik önbizalmukat, magabiztosabbak lesznek.

 

Tanulóink díjai...

 

 

 

 

A tantestület tagjai egyénileg és közösen is állandóan bővítik ismereteiket hazai és nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken. Cél, hogy minden felmerülő szakmai kihívásnak meg tudjunk felelni, tantestületen belül is legyen szakember a speciális szaktudást igénylő problémák megoldására, mivel több tanulónknak társult fogyatékossága is van.

 

Tantestületünk számos új kezdeményezés élére állt (úszásoktatás, lovasterápia, zene-tánc oktatás és korai fejlesztés). Napi munkánkban is törekszünk a magas szakmai színvonalra. Ezek a törekvéseink a szűkebb és tágabb szakmai közvélemény előtt ismertek és elismertek.

 

Tanulóink fejlődése, jó mentális állapota, kiegyensúlyozott, derűs hangulata, szüleik elégedettsége és különböző szakmai elismerések is igazolják, hogy intézményünkben eredményes munka folyik.

 

Dolgozóink díjai...

 

 

 

 

vissza az előző oldalra