A Humano Modo Alapítvány története

 

 

A Humano Modo Alapítvány a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tanulóit, fiataljait, valamint az őket nevelő családokat segítő alapítvány, mely kapcsolatot tart és segítő programokat szervez az iskolából kikerült diákokkal is. Az Alapítványt 1990-ben hozta létre Hitzingerné Klemens Lilla, aki akkor az iskola igazgatóhelyettese, majd 1996-től 2002-ig igazgatója volt. Az állami feladatok átvállalása miatt alapítványunk 2000. óta közhasznú szervezetként működik.

 

Az intézményben csecsemőkortól fiatal felnőtt korig történik a közel kétszáz értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyermek és fiatal oktatása, nevelése, fejlesztése és képzése. A kiegészítő oktatási tevékenységeket, a szabadidős programokat és a táborozásokat az Alapítvány keretén belül szervezzük.

 

Az alapítvány a fiatalok nevelésével, képzésével, a családok szociális, mentálhigiénés és érdekvédelmi megsegítésével összefüggő, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek segítését tűzte ki célul. Ezen felül kiemelt feladat a sérült fiatalok minél nagyobb arányú bevonása a többségi társadalom életébe. A programokat együttműködési megállapodás keretei között az iskola jól felszerelt helyiségeiben (ebédlő, tornaterem, logopédia, gyógytornaterem, orvosi vizsgáló stb.) illetve külső helyszínek bevonásával valósítjuk meg.

 

Az alapítvány célcsoportja pedagógiailag, szociálisan és társadalmilag fokozottan hátrányos helyzetűek. A fiatalok az életkor előrehaladtával sem lesznek képesek az önálló életvezetésre, az önálló közlekedésre, sokuk folyamatos ápolásra, gondozásra szorul. A szülők a legtöbb esetben egyben a gondnokuk, gyámjuk gyermekeiknek, és életük végéig nevelik, segítik őket.

 

Az értelmi sérült gyermek vagy fiatal nem tudja a saját érdekét képviselni, a mindennapi élet szokásos ügyleteit lebonyolítani, kiszolgáltatott. Helyzetükben az is probléma, hogy az őket gondozó szülőknek nagy része nem ismeri azokat a jogokat és lehetőségeket, amelyeket az állam, a társadalom éppen az ő megsegítésük érdekében hozott.

 

Sok szülő nehezen tudja elfogadni gyermeke állapotát, s esetleg nem is tudja megfelelően megfogalmazni problémáit. Az egyes ügyek intézésénél olyan utakat kell bejárnia, melynek állomásai között könnyen el lehet tévedni, a fölösleges ügyintézésbe bele lehet fáradni.

 

A családok nagy részében az egyik szülő a gyermek ápolását, nevelését végzi, ezért nem képes elhelyezkedni, az egykeresős családok pedig az anyagi ellehetetlenülésbe sodródnak. Jelentős arányú a csonka családok száma. Gyakran nem tudnak igénybe venni olyan szabadidős tevékenységeket, amelyek elősegítenék a gyermek lelki és mentális fejlődését, valamint a szülőket abban, hogy gyermeküket el tudják fogadni, s meg tudják előzni a családok széthullását.

 

Az Alapítvány folyamatosan próbálja feltárni az újabb lehetőségeket a gyermekek fejlesztésére és a családok megsegítésére.

 

Bankszámlaszáma: 10200830-32310621-00000000
Adószáma: 19022826-1-42

 

 

vissza az előző oldalra