Minőségbiztosítás

 

A Minőségbiztosítás - Minőségirányítás - Teljes körű minőségirányítás (TQM) az ipari termelésből származóan került a XXI. századfordulón a magyar oktatás illetve a közoktatás rendszerébe.

Az oktatás színvonalának javításában, a megkívánt színvonal (normák) biztosításában, a korszerű ismeretek átadásában az állam és a társadalom valamennyi tagja korábban is érdekelt volt, ezért az oktatás minőségét, a minőséghez szükséges feltételek biztosítását korábban is ellenőrizték és az ellenőrzést különböző törvényekben szabályozták.

A minőségbiztosításban illetve a minőségirányításban létrehozott rendszer:

  • Átfogja az intézmény működését, (oktatást-nevelést, gazdálkodást, az intézmény kapcsolatainak rendszerét)
  • Rugalmasan beépíti a folyamatosan változó társadalom szükségleteit, (gyermeklétszámok alakulása, képzési igények: továbbtanulás, nyelvtanulás, számítógépismeret, speciális terápiák...)
  • Az oktatási -nevelési folyamat valamennyi szereplőjét (tanulókat, szülőket, tanárokat és más intézményi dolgozókat, fenntartót, egyéb szolgáltatókat pl.: gyermekélelmezés, az iskolával kapcsolatban álló civil szervezeteket pl.: sportegyesületeket, alapítványokat) bekapcsolja bírálataikon, értékelésükön és igényeiken keresztül a kívánt minőség fenntartásába, javításába vagy új szolgáltatások létrehozásába.

A jelenlegi törvények 2004. óta kötelezik az iskolákat minőségirányítási rendszer létrehozására és működtetésére. A rendszer elemeit kötelezően meghatározzák, de azokat az intézmény saját arcának (profiljának, szolgáltatásainak) megfelelően önállóan szabályozza. Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) az a dokumentum, ami a működő rendszerről rövid felvilágosítást ad.

Intézményünkben 2002. óta működik a Comenius I. - a partnerközpontú működést biztosító rendszer. A rendszer keretein belül rendszeresen mérjük diákjaink, szüleik, alkalmazottaink és más partnereink elégedettségét az oktató-nevelő munka és az intézményi működés különböző területein. 2006-ban kezdtük el a teljes körű minőségirányítási rendszer kiépítését, amit a 2009-es tanévben befejeztünk.

  • Az IMIP 2009-es változata is megtalálható honlapunkon a "Letölthető dokumentumok"-nál, tömörített formában.
  • Minőségfejlesztési munkánk elismerései megtalálhatóak az "Elismerések"-nél.

A különböző területeken elért eredményeink javítását, a kiváló eredmények megtartását, diákjaink, szüleik és más partnereink változó igényeinek lehetőség szerinti teljesítését egy jól működő és ésszerűen szabályozott rendszer működtetésében kívánjuk biztosítani. Célunk a tanulóink jövője szempontjából a leghasznosabb és a szakma legfrissebb eredményeit beépítő szolgáltatás biztosítása.

 

Partneri elégedettség az intézménnyel

( Ha ez a fájl nem jelenik meg, akkor lehet, hogy a számítógépre nincs telepítve a pdf megjelenítéséhez szükséges program. Innen letölthető: - Sumatra PDF - )